Tarieven & Betalingsinfo

Tarieven

Seizoen 2020 - 2021

Onderstaande tarieven gelden vanaf 3 september 2018 t/m juni 2021. De Corona crisis bracht met zich mee dat er veel live-lessen zijn uitgevallen in het voorjaar van 2020. Ter compensatie verhogen we daarom nog niet dit seizoen, september 2020, de 2- jaarlijkse lesgeldverhoging.
Lesgeld verhoging gaat in met ingang van september 2021.

Lescategorie


Nieuwe aspiranten
Aspiranten
Junioren tot 16 jaar
Intermediate 16 tot 21 jaar

Volwassenen vanaf 21 jaar
Spitzenblok
Inschrijfgeld

Periode


Per half jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar

Per jaar
Per jaar
Eenmalig

Lesduur


45 minuten
45 minuten
60 minuten
60 minuten

60 minuten
15 minuten
15 minuten

Tarief


€ 87,-
€ 175,-
€ 216,-
€ 232,-

€ 247,-
€ 62,-
€ 15,-

Korting

Leerlingen die 2 of meerdere lessen per week volgen, krijgen op de tweede (of meerdere) les(sen) 15% korting. Deze korting geldt ook voor een derde (jongste) gezinslid dat les volgt.Betalingsvoorwaarden


Door u in te schrijven gaat u akkoord met de hieronder beschreven voorwaarden
* De ingeschreven leerling schrijft zich voor een heel jaar in en betaalt ook voor dat gehele jaar (m.u.v. beginnende kleuters van 4 of 5 jaar ).
* Voortijdig uitschrijven van lessen,recht op restitutie van lesgeld, binnen dat jaar kan alleen in geval van een blessure, zwangerschap of verhuizing naar een andere woonplaats.
* Nieuwe leerlingetjes van 4 en 5 jaar kunnen kiezen voor een half jaarlijkse betalingsregeling. Dit s.v.p. vermelden bij betaling.
* Na inschrijving ontvangt u per mail de factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.Bij meerdere herinneringen voor betaling worden er administratie kosten in rekening gebracht van € 5.
* De hoogte van het lesgeld bij leerlingen die later in het jaar instromen wordt bepaald door de maand ( niet de week), waarin zij de eerste les volgen.
* In het schooljaar dat loopt van 01-09 tot 01-09, waarin een leerling de leeftijd van 16 jaar of 21 jaar bereikt , gaat ook het intermediate, dan wel het seniorentarief gelden.
* Het lesgeld wordt doorgaans per 2 jaar (in de even jaartallen ) per september 3 - 4 % verhoogd.
* Bij uitval van lessen door ziekte of omstandigheden van één van onze docenten dan wordt er voor vervanging gezorgd. Mochten we niet tijdig in staat zijn de lessen te vervangen dan wel te verplaatsen dan worden de leerlingen tijdig op de hoogte gesteld per mail of per telefoon dat de les(sen) geen doorgang kunnen hebben. Als de lessen langer dan 3 weken komen te vervallen hebben de leerlingen recht op restitutie van het lesgeld.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide